Hätäilmoitus, omaehtoinen varautuminen ja pelastustoimen toimintavalmiusaika

Hätäilmoitus, omaehtoinen varautuminen ja pelastustoimen toimintavalmiusaika

Hätäilmoitus, omaehtoinen varautuminen ja pelastustoimen toimintavalmiusaika 200

Onnettomuustilanteessa avun paikalle saaminen mahdollisimman nopeasti on ensisijaisen tärkeää. Keskimäärin pelastuslaitos on paikalla onnettomuuskohteessa noin 11 minuutin sisällä sen jälkeen, kun hätäkeskus on vastaanottanut tiedon ja lähettänyt pelastusyksikön paikalle. Avunsaannin varmistamiseksi on tärkeää antaa hätäilmoitus oikein. Hätäilmoitus on keskeinen kansalaistaito.

Hätäilmoitus

Hätäilmoitus annetaan hätäkeskukselle numeroon 112. Onnettomuus- tai hätätilanteessa ilmoita hätäkeskukselle:

  • missä tapahtuu?
  • mitä tapahtuu?
  • mikä on avuntarve?

Käytännössä hätäkeskuspäivystäjä esittää kaikki tarvittavat kysymykset ja antaa toimintaohjeita tilanteeseen. Vaikka puhelu tuntuisi kestävän ikuisuuden, niin on muistettava, että päivystäjä lähettää jo puhelun aikana avun paikalle.

Omaehtoinen varautuminen

Omatoimisen varautumisen ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. Toinen vähintäänkin yhtä tärkeä tavoite on varautua henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaara- ja onnettomuustilanteissa. Omatoiminen lähtee arjen normaalista toiminnasta, jossa rakennetaan perusta normaaliolojen häiriötilanteista selviämiseksi. Viimekädessä omatoimiseen varautumiseen joudutaan turvautumaan vakavien ja pitkäkestoisten yhteiskuntaan kohdistuvien häiriötilanteiden aikana jolloin viranomaisapua ei ole saatavissa. Normaaliolojen onnettomuustilanteessa on pystyttävä toimimaan pelastustoimen toimintavalmiusajan verran.

Pelastustoimen toimintavalmiusaika

Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa hälytyksestä siihen, että ensimmäinen pelastusyksikkö on saapunut kohteeseen ja on aloittanut pelastustoiminnan. Suuremmissa kaupungeissa tämä tarkoittaa käytännössä muutamia minuutteja ja syrjäisemmillä seuduilla pidempää aikaa. Nyrkkisääntönä on varauduttava toimimaan onnettomuustilanteessa omin avuin noin 15 minuutin ajan ennen kuin ammattiapu on saapunut paikalle.

ariel