Pelastussuunnitelma omatoimisen varautumisen ja pelastustoimintaa turvaavana välineenä

Pelastussuunnitelma omatoimisen varautumisen ja pelastustoimintaa turvaavana välineenä

Omatoiminen varautuminen vaatii perusteellista suunnittelua. Onnettomuustilanteessa asioiden miettiminen on liian myöhäistä. Pelastuslain (379/2011) 14 §:ssä rakennusten omistajilta ja haltioilta sekä toiminnan harjoittajilta edellytetään, että he pyrkivät ehkäisemään tulipalojen syttymistä ja vaaratilanteita. Lisäksi heidän on varauduttava sammutus- ja pelastustoimiin paikallisesti ennen viranomaisten saapumista paikalle. Tähän liittyen heidän on myös varmistettava, että ihmiset pääsevät poistumaan tiloista turvallisesti ja että pelastuslaitokselle tarkoitetut hyökkäysreitit (pelastustiet) ovat esteettömiä. Tähän soveltuva työkalu on pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma ja yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Lainsäädäntö edellyttää pelastussuunnitelman laatimista kiinteistöihin, joissa poistumisturvallisuus on haasteellinen ja jossa toiminta aiheuttaa henkilöille ja paloturvallisuudelle tavanomaista suurempaa riskiä. Pelastussuunnitelma on laadittava lisäksi yleisötilaisuuksiin.

Pelastussuunnitelmassa on oltava vaarojen ja riskien arviointi ja näihin suhteutetut turvallisuusjärjestelyt omatoimiseen varautumiseen sekä ohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on vastaava, sillä erotuksella, että siinä painopiste on tilaisuudesta aiheutuville riskeille.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on toimia ajattelun apuvälineenä. Tästä johtuen pelastussuunnitelma tulisi laatia aina oman henkilöstön voimin ja tarvittaessa turvautumalla pelastusviranomaisten neuvontapalveluihin. Tällöin kaikkiin keskeisiin riskeihin pystytään varautumaan, mutta mikä tärkeintä paikalla oleville henkilöille syntyy paremmat valmiudet toimimiseen tilanteessa kuin jos suunnitelman on laatinut ulkopuolinen konsultti. Tällöin suunnitelma yleensä päätyy pölyttymään ohjekansioon, josta sitä ei kukaan lue tai pidä ajan tasalla. Pelastussuunnittelun tarkoituksena kuitenkin on varmistaa omatoiminen varautuminen ja toimintakyky sekä osaaminen ennen ammattipelastajien saapumista paikalle.

ariel