Kaikki mitä palokunnasta tulee tietää

Kaikki mitä palokunnasta tulee tietää

Pelastustoimen käytännön tehtävät

Oletko milloinkaan miettinyt, mitä kaikkea palokunnan toimenkuvaan kuuluu? Pienten ja vähän isompienkin palojen sammuttaminen, onnettomuustilanteissa ensimmäisenä paikalla oleminen ja naapurin kissan hakeminen puusta. Tosiasiassa palokunnan ja monien ensivasteyksikköjen toimintaan kuuluu viikoittain paljon, paljon muuta.

  • Ensivasteyksikkö

Yleisesti on tunnettua, että ensivasteyksikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat äkillisissä sairastumis- ja onnettomuustilanteissa ihmisten peruselintoimintojen arvioiminen ja turvaaminen. Jokainen ensivasteyksikkö on aina täydellisesti koulutettu tehtäviinsä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tai Suomen Punaisen Ristin järjestämän ensiapu- ja ensivastekurssin avulla. Joillakin palokuntiin kuuluvilla ensivasteyksikön jäsenillä saattaa olla myös AMK:n ensihoitajan tai sairaanhoitajan koulutus.

Palo- ja pelastustoimen henkilöstöön kuuluvat ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ympäri Suomen. Palokuntia on yhteensä noin 1000 yksikköä, johon kuuluu sekä sopimuspalokuntien, puolivakinaisten palokuntien että palokuntien tehdas-, laitos- ja sotilaspalokuntien yksiköitä. Suomessa ammattiinsa valmistunutta sammutushenkilöstöä on kaikkiaan 23 400 henkilöä.

Pelastustyön ohella monissa palokuntien yksiköissä tehdään monenlaista hyödyllistä järjestö- ja valistustyötä. Palokunnissa on usein myös oma jaosto nuorille, veteraaneille ja naisille. Palokuntien tehtävänä on jakaa arvokasta ennalta ehkäisevää tietoa erilaisten vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Tietoa jaetaan nykyaikaisesti verkossa, erilaisten teemapäivien ja julkaisujen avulla.

Naisia palokunnissa on enemmän kuin koskaan ennen, paitsi ensivaste- ja pelastushenkilökuntaan kuuluvina, niin myös aktiivisessa vapaaehtoistoiminnassa. Palokuntanaisten tehtävänä on huolehtia muun muassa hälytysmuonituksesta, kansalaisten koulutuksesta sekä varusteiden että tilojen kunnosta. Palokuntanaiset osallistuvat myös erilaisten teemapäivien suunnitteluun, palokunnan varainhankintaan sekä palokuntanuorten kouluttamiseen ja toimintaan.

Erilaiset palokunnat

Suomessa pelastustoimesta vastaa 22 aluepelastuslaitosta, jotka käyttävät pelastus- ja sammutustehtävissä hajautetusti välittömässä lähtövalmiudessa olevia vakinaisten palokuntien yksiköitä. Sivutoimisia tai vapaaehtoisista koostuvia yksiköitä sekä tehdas- ja laitospalokuntia käytetään myös aina tarpeen mukaan.

Palokuntien historia

Palokunnilla on kautta maailman todella pitkät perinteet. Vapaaehtoispalokuntien toiminnan varhainen alkuhistoria ulottuu todella kauas aina muinaisen Rooman valtakunnan aikoihin asti. Ensimmäinen palokunta perustettiin jo Keisari Augustuksen hallitessa vuonna 27 eKr. Kysymys oli kaupunkivartiostosta, jonka kunniakkaisiin tehtäviin kuului sekä tehokas palosuojelu että ajantasainen järjestyksenpito.

Ensimmäinen taholleen tukevasti järjestäytynyt palokunta perustettiin Pariisissa todella varhain, eli jo vuonna 1716. Palokunta oli sotilaallisesti järjestäytynyt armeijan osasto, jonka jälkeen Euroopan ensimmäinen vakituinen palokunta aloitti Wienissä vuonna 1757.

  • Palokunta nykyään

Nykyisen palokuntatoiminnan katsotaan alkaneen 1730-luvulla Amerikan Yhdysvalloista. Suomen ensimmäinen vapaapalokunta tuli Ruotsista 1800-luvun alkuvuosina. Turun Vapaaehtoinen Palokunta päätettiin perustaa samoihin aikoihin, eli vuonna 1838.

Rooman valtakunnan aikana kehitettiin ensimmäiset paloruiskut, mutta tulipalot pysyivät kuitenkin monien eurooppalaisten kaupunkien riesana vuosisatojen ajan. Kaupunkien kaduilla saattoi tavata kierteleviä palovartijoita ja tulipalon syttyessä asukkaat turvautuivat niin sanottuun yleiseen sammutusvelvollisuuteen. Suomen ensimmäisiä palokuntia olivat Helsingin vakinainen palokunta ja Turun VPK.

Palokuntalaisia on aina kunnioitettu ja ihailtu, palokunnan esineistöä ja paloautoja valokuvattu ja tulipaloihin liittyvää tietoa tallennettu. Historian saatossa on leikitty junaradoilla, joten miksi ei myös paloautoilla? Rakenna siis itse vaikkapa hieno puinen paloauto, jonka tikkaat on helppo saada liikkumaan ja pyörät pyörimään. Kaikki tapahtuu aivan kuin oikeissa paloautoissa. Tunnettu ja edullinen liike byggmax auttaa aina materiaalien hankinnassa.

Erilaiset hälytysjärjestelmiät

Nykyään palokunnat on kaikkialla Suomessa varustettu

sisäisten hälytysjärjestelmien avulla, mutta historian saatossa ovat hälytysjärjestelminä toimineet jopa vellikellot ja erilaiset torvet. Paljon on siis aikaa kulunut aina menneisyyden hälytystorvista upouusiin nykyaikaisiin matkapuhelimiin ja hälytyssireeneihin.

ariel